top of page

Kontakt

E-mail.   joachim.wiewiura@gmail.com

Telefon.  +45 22 30 73 30

Du er altid velkommen til at kontakte mig vedr. foredrag, interview,  debat-arrangementer, moderatorroller el.lign.

Mine oplæg tilpasses altid den specifikke kontekst. Honorar og transport efter aftale. Andre foredragsønsker modtages også.

Nuværende foredrag

Georg Simmel og det moderne Europa: Dette oplæg tager udgangspunkt i Georg Simmels (1858-1918) banebrydende sociologiske og æstetiske værker om det moderne Europa og åndslivet, som det så ud før Første Verdenskrig. På sprudlende facon tager Simmel fat i hverdagslivets banale ting og omgangsformer (broen, døren, måltidet, moden) og viser deres dybde og større sammenhæng i menneskets tilværelse. Derudover rummer oplægget også små historier fra Simmels liv, om forelæsninger, der var så populære at de blev anmeldt i avisen, om Simmels kamp for kvindernes plads på universitetet og om at det var på Simmels tilskyndelse at Auguste Rodin tager den siden så verdensberømte digter Rainer Maria Rilke som sekretær i Paris.

Magt og frihed i den politiske filosofis historie: Hvad er en lov? Hvad er en stat? Og hvad siger historien om vores aktuelle kriser som klimakrise og krigen i Ukraine? Med tankegods fra den politiske tænkning tager oplægget fat i de store tænkere som fx Cicero om forpligtelsen overfor kommende generationer, Christine de Pizan om feminisme i 1400-tallet, Thomas More om velfærdstaten og Francisco de Vitorias bidende forsvar for Amerikas indfødte befolkning i 1500-tallet. Gennem historisk kontekst og perspektiv bringer oplægget tidligere tiders kriser i forbindelse med vores egen tid og bevidsthed.

bottom of page