top of page

Age-Inclusive Public Space

Hatje Cantz, 2020

Kapitlet "Public Life in Public Spaces" er skrevet af Joachim Wiewiura

Bogen er redigeret af Dominique Hauderowicz og Kristian Ly Serena

Age-Inclusive Public Space

"Boka fremstår på flere måter som forbilledlig, særlig med henblikk på tverrfaglig dialog og vilje til å skape koblinger mellom teori og praksis. ... Det som gjør denne boka særlig ­interessant i mine øyne, er forfatternes ­insistering på nytten av teoretiske, og også historiske, perspektiver for å skape innsikt i og utsyn over det som fremstår som en stadig mer aktuell byutviklings­tematikk, nemlig offentlige byroms generelle sosiale, og mer spesifikt alders­vennlige, kvaliteter. ... Dette er en bok som fortjener å bli lest og diskutert av alle som befatter seg med utviklingen av byens offentlige rom."

—Johnny Aspen (professor ved Institutt for urbanisme og landskap, Arkitekthøyskolen i Oslo), Arkitektur N

Age-Inclusive Public Space

"Very inspiring publication."

—Andrea Prins, Archined

Age-Inclusive Public Space

Titel: Age-Inclusive Public Space

Forfattere: Joachim Wiewiura, Dominique Hauderowicz, Kristian Ly Serena,  Peter Buchanan, Martin Gak, Herman Hertzberger, Caroline Holland, Susanne Iwarsson, Masashi Kajita, Eric Klinenberg, Debora Lombardi, Rianne van Melik, Karen Pallesgaard Munk, Sheila Peace, Roos Pijpers, Jon Dag Rasmussen, Kjeld Slot, Agneta Ståhl, Christine E. Swane, Leng Leng Thang og Jens Troelsen.

Redaktører: Dominique Hauderowicz og Kristian Ly Serena

Udgivelsesår: 2020

Forlag: Hatje Cantz

Antal sider: 237

Public spaces for all ages. New public spaces tend to over-represent attentions for the young and middle-aged whereas elderly citizens are often neglected by contemporary urban design practice. This publication is a dialogue between architects and academic contributors from a variety of disciplines: By collecting examples and showcasing architectural case studies as well as age-inclusive design methodology, it provides practitioners with inspiration, theoretical and practical knowledge on how to design public space to meet the needs of people of all ages. The drawings, photographs and illustrations of contemporary built environments, historic gardens, art installations and atmospheric landscapes cater to the reading habits of spatial practitioners at large.

bottom of page