top of page

Simmel: Sociologiens eventyrer

Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2019

Redigeret af Joachim Wiewiura, Søren Christensen, Nils Gunder Hansen, Simon Langkjær og Martin H.-L. Laugesen

Simmel

"Det underliggende budskap gjennom hele det danske bokprosjektet er at forskere må unngå å stivne i sine respektive nisjer og disipliner, og at de – som Simmel – anstrenger seg for å gjøre samfunnsvitenskap både intellektuelt underholdende og eksistensielt vedkom-mende. Akkurat det har denne boka vist – og klart – og det i den grad at den også har stimulert undertegnedes egne essayistiske sveip."

—Anne Krogstad, Sosiologen

[Læs hele anmeldelsen her]

Simmel og dialektikken compress-image.jp

"Et skatkammer af en bog ... Her på falderebet vil jeg fremhæve Carsten Thaus velturnerede og kondenserede essay om Simmels byanalyse, Bjørn Schiermers veloplagte fænomenologiske bidrag om mode og kollektivitet og Martin Hauberg-Lund Laugesen og Joachim S. Wiewiuras overbevisende påvisning af, at neokantianeren Simmel bestemt også havde en hegeliansk nerve: »Simmel og dialektikken: Om Simmels tænkning og de sociologiske formers indre uro.«"

—Steen Nepper Larsen, Information

[Læs hele anmeldelsen her]

Titel: Simmel – Sociologiens eventyrer

Forfattere: Georg Simmel, Joachim Wiewiura, Nils Gunder Hansen, Martin H.-L. Laugesen, Michael Hviid Jacobsen, Carsten Thau, Christian Borch, Olli Pyyhtinen, Henrik Ørnstrup, Anne Scott Sørensen, Bjørn Schiermer, Søren Christensen og Mikkel Jacobsen

Redaktører: Joachim Wiewiura, Søren Christensen, Nils Gunder Hansen, Simon Langkjær, Martin H.-L. Laugesen

Oversættere: Adam Paulsen, Maria Catalina Heitman, Henning Vangsgaard, Anton Haulund Otto, Søren Christensen og Martin H.-L. Laugesen 

Udgivelsesår: 2019

Forlag: Nyt fra Samfundsvidenskaberne

Antal sider: 447

En af den moderne sociologis grundlæggere. Og på samme tid disciplinens evige outsider og hemmelige tip. I 2018 var det 100 år siden, den tyske sociolog Georg Simmel (1858-1918) døde. Alligevel fremstår hans analyser og essays endnu i dag friske og spændstige, med en overrumplende originalitet og aktualitet. Det kan man forvisse sig om i dette udvalg af tekster af og om Simmel.

I bogens første del præsenteres en perlerække af Simmels egne tekster, mange af dem for første gang på dansk. De kredser om menneskers erfaring af det moderne liv i storbyen, og denne centrale interesse hos Simmel udmøntes i sociologiske udlægninger af så forskellige fænomener som pengene, måltidet, moden, den fremmede, selskabeligheden og sporvognen. Men det drejer sig også om kunsten og landskabet, om skuespilleren og eventyret og selve sociologiens problem. Der er meget at komme efter, når man først åbner op for den veritable skatkiste af sociologiske indsigter og tværfaglige ekskursioner, som Simmels skrifter udgør.

Gennem 10 nye læsninger af en række forskellige facetter af Simmels omfangsrige værk genintroduceres han i bogens anden del i sin nutidige relevans. Bidragyderne kommer fra en bred vifte af fagdiscipliner, og deres interne mangfoldighed afspejler Simmels egen akademiske alsidighed og tilsyneladende umættelige nysgerrighed på verden omkring ham. Simmel kunne ikke have forudset de sociale medier, dating-kulturen, konkurrencestaten og de mange andre senmoderne fænomener, der dukker op i bogens anden del, men man kan alligevel blive meget klogere også på vores egen tid ved at se på den med det blik, der kommer fra sociologiens eventyrer: Georg Simmel.

"Teksten om måltidet er ikke en slags matspalte eller vurdering av garnityrets kvalitet. Det Simmel skriver om storbyen, er ikke en vurdering av transportmidlenes effektivitet eller kvaliteter knyttet til byplanlegging. Essayet om moten er ikke en trendanalyse. Teksten om teateret vurderer ikke rent estetisk-interne kriterier. Alle emnene samler seg derimot rundt spørsmålet om hvilken samfunnsskapende form de ulike områdene uttrykker. Ikke minst her har han noe å lære oss dersom vi ønsker å forstå den samfunnsmessige betydningen av tilsynelatende ubetydelige og fragmentariske enkeltfenomener."

—Petter Nafstad, Agora

bottom of page